Loading...

Naša priča

Naša priča traje već šest punih decenija. Naš osnovni cilj je da održimo prepoznatljiv kvalitet i odgovorno poslovanje, da čuvamo tradicionalnu recepturu, ali i da pratimo moderne tehnologije i želje savremenog potrošača.


Sam početak proizvodnje u Carnexu 1958. godine označio je ujedno i širenje na strana tržišta, pre svega na englesko. Najznačajnija sirovina koju smo izvozili tada bila je domaća slanina, koja je do današnjih dana zadržala isto važno mesto na našim trpezama. Od tada počinje naš put ka vodećoj poziciji u mesnoj industriji, koju smo gradili predano, dosledno i strogo vodeći računa o održanju konstantnog kvaliteta, našim zaposlenima i okolini u kojoj radimo i živimo.


Proces proizvodnje i kontrole kvaliteta postepeno i vremenom organizovali smo na jedinstven način na ovim prostorima – od njive do trpeze. Sa plodne vojvođanske ravnice koja obezbeđuje najkvalitetnije sirovine za ishranu našeg stočnog fonda, koje brižljivo skladištimo u silose, gde ih i pripremamo za dalji put. Sledeći korak u ovom jedinstvenom procesu jeste proizvodnja kvalitetne stočne hrane sa visokim nutritivnim vrednostima za prehranu stoke, koju proizvodimo u našoj fabrici stočne hrane. Stočnu hranu koju proizvedemo koristimo za ishranu stoke na našim farmama, a posedujemo tri farme za uzgoj svinja. Proizvodni proces se završava u našim fabrikama, gde već šest decenija nastaju Carnex proizvodi koji su omiljeni svim generacijama.


U našoj kompaniji zaposleno je oko 1.000 ljudi. Neki od njih su predstavnici druge generacije koja stasava u Carnexu, i koje sve povezuje isti cilj: očuvanje tradicije kvaliteta, uvođenje inovativnih proizvoda, uz odgovoran pristup i poštovanje međunarodnih standarda.


Naša MISIJA je da osiguramo vodeću poziciju u regionu kroz:

  •     Doslednost tradiciji 

 Održavanje i unapređenje visokog kvaliteta sirovina i proizvoda

  •     Praćenje i zadovoljavanje potreba potrošača
  •     Uvođenje savremenih tehnoloških inovacija    
  •     Brigu o okruženju i ekološki orijentisanu proizvodnju
  •     Poboljšanje kvaliteta života zajednice

Naša VIZIJA je da osiguramo vodeću poziciju u regionu kroz:

  • Ekspanzija u kompaniju sa snažnim i priznatim brendovima, 
  • Prisutnost i prepoznatljiv na svim značajnim svetskim tržištima, 
  • Razumevanje potrebe i želja potrošača  
  • Pouzdan kvalitet proizvoda.

U cilju ostvarenja svoje misije i vizije CARNEX primenjuje standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, HACCP, BRC i IFC. 
 

 

Carnex trpeza